Personvern

Personvern og informasjonskapsler

Vår avtale med deg

Personvernerklæring

Kjellman Tekstil AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Du kan kontakte oss for mer informasjon på kjellmen@kjellmangruppen.no. Vår adresse er Snarøyveien 30L, 1360 Fornebu.


HVA SLAGS INFORMASJON SAMLE VI INN OG HVORFOR?

Besvare innkommende henvendelser: Når du sender en henvendelse til oss vil vi kunne ta vare på de personopplysninger som følger henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å kunne gi tilfredsstillende svar og videre kommunikasjon.
Nettsidene: På våre nettsider bruker vi informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapslene som er i bruk på nettsidene lenger ned på denne siden. Vi samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg som person.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE PARTER

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
Google: E-post, nettsideanalyse, skylagring
Facebook: Annonsering på Facebook

Instagram: Annonsering på Instagram
Det meste av data blir behandlet innenfor EU/EØS-området, unntaksvis behandles noe data i USA under EU-US Privacy Shield Framework.


LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningen ble samlet inn for.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger avtaleforholdet er oppfylt.


DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til kjellman@kjellmangruppen.no med emne «Personopplysninger». Vi svarer på din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til kjellman@kjellmanggruppen.no med emne «Trekke samtykke».


KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


ENDRINGER

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på denne siden.


Informasjonskapsler

Kapsler

Formål

Type informasjon

Behandlingsavsvarlige

Databehandler

_gid

Forbedre nettsidene

For å skille brukere fra hverandre.

Kjellman Tekstil AS

Google Analytics

_gat

Forbedre nettsidene

For å begrense forespørsler mot Google Analytics.

Kjellman Tekstil AS

Google Analytics

_gali

Forbedre nettsidene

For å identifisere hvilke linker som klikkes dersom det er flere like linker på en side.

Kjellman Tekstil AS

Google Analytics

_ga

Forbedre nettsidene

Anonymiserte data over hvordan nettsiden blir brukt.

Kjellman Tekstil AS

Google Analytics

Velkommen!